พระจันทร์สีเลือด Super Blood Moon

ปรากฏการณ์หายาก 3 อย่าง เกิดขึ้นในคราวเดียวกัน คือ การเกิดดวงจันทร์เต็มดวงรอบที่ 2 ในเดือนเดียวกัน เรียกว่า Blue Moon, เหตุการณ์ Super Moon คือ พระจันทร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ และสุดท้ายคือการเกิดจันทรุปราคาแบบเต็มดวง ที่ทำให้ดวงจันทร์กลายเป็นสีแดง หรือที่เรียกว่า พระจันทร์สีเลือด เกิดจากแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์ส่องกระทบกับดวงจันทร์ เมื่อโคจรผ่านมาในเงาของโลก

พระจันทร์สีเลือด

Photo update : 31/01/2018