พาเที่ยวภาคใต้ 14 จังหวัด
 • 11 July 2017
 • 1174
 • 0
กำลังทดสอบอยู่นะครับ กระบี่ • ชุมพร • ตรัง • นครศรีธรรมราช • นราธิวาส • ปัตตานี • พังงา &...
อ่านต่อ
123
 • 11 September 2018
 • 468
 • 0
ไทย
อ่านต่อ
เขื่อนขุนด่านปราการชล
 • 14 July 2018
 • 859
 • 0
เขื่อนขุนด่านปราการชล       เขื่อนขุนด่านปราการชล ชื่อเดิมเรียกว่า เขื่อนคลองท่าด่าน เป็นเขื่อนคอนกรีตบด...
อ่านต่อ
มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม
 • 15 October 2017
 • 1250
 • 1
มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม "มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม" สร้างโดยชาวบ้านที่อพยพจากปัตตานี มาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับสุเหร่าใหญ่ ปากค...
อ่านต่อ
เที่ยวภาคเหนือ 9 จังหวัด
 • 8 July 2017
 • 641
 • 0
เชียงราย | เชียงใหม่ | น่าน | พะเยา | แพร่ | แม่ฮ่องสอน | ลำปาง | ลำพู...
อ่านต่อ
วัดชลอ "โบสถ์เรือสุวรรณหงส์"
 • 1 July 2017
 • 1111
 • 2
วัดชลอ 'โบสถ์เรือสุวรรณหงส์' วัดชลอ ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย วัดน...
อ่านต่อ
ธาตุพนม 11/07/17
 • 20 October 2016
 • 631
 • 0
ธาตุพนม 11/07/17
อ่านต่อ