เขื่อนขุนด่านปราการชล
  • 14 กรกฎาคม 2018
  • 374
  • 0
เขื่อนขุนด่านปราการชล       เขื่อนขุนด่านปราการชล ชื่อเดิมเรียกว่า เขื่อนคลองท่าด่าน เป็นเขื่อนคอนกรีตบด...
อ่านต่อ