พาเที่ยวภาคใต้ 14 จังหวัด
 • 11 กรกฎาคม 2017
 • 737
 • 0
กำลังทดสอบอยู่นะครับ กระบี่ • ชุมพร • ตรัง • นครศรีธรรมราช • นราธิวาส • ปัตตานี • พังงา &...
อ่านต่อ
123
 • 11 กันยายน 2018
 • 342
 • 0
ไทย
อ่านต่อ
เขื่อนขุนด่านปราการชล
 • 14 กรกฎาคม 2018
 • 462
 • 0
เขื่อนขุนด่านปราการชล       เขื่อนขุนด่านปราการชล ชื่อเดิมเรียกว่า เขื่อนคลองท่าด่าน เป็นเขื่อนคอนกรีตบด...
อ่านต่อ
มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม
 • 15 ตุลาคม 2017
 • 780
 • 1
มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม "มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม" สร้างโดยชาวบ้านที่อพยพจากปัตตานี มาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับสุเหร่าใหญ่ ปากค...
อ่านต่อ
เที่ยวภาคเหนือ 9 จังหวัด
 • 8 กรกฎาคม 2017
 • 256
 • 0
เชียงราย | เชียงใหม่ | น่าน | พะเยา | แพร่ | แม่ฮ่องสอน | ลำปาง | ลำพู...
อ่านต่อ
วัดชลอ "โบสถ์เรือสุวรรณหงส์"
 • 1 กรกฎาคม 2017
 • 896
 • 2
วัดชลอ 'โบสถ์เรือสุวรรณหงส์' วัดชลอ ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย วัดน...
อ่านต่อ
ธาตุพนม 11/07/17
 • 20 ตุลาคม 2016
 • 260
 • 0
ธาตุพนม 11/07/17
อ่านต่อ